Kommunstyrelseförvaltningen, Avdelningen för hållbar utveckling

Välkommen till oss i Gislaveds kommun. Här får du möjlighet att göra en insats för våra invånare på olika sätt. Vårt uppdrag handlar om att bygga vårt samhälle och vi välkomnar dig att forma det tillsammans med oss. Vi erbjuder: En modig arbetsgivare - goda utvecklingsmöjligheter - förutsättningar för att du ska må bra.

Beskrivning

Avdelningen för hållbar utveckling finns inom kommunstyrelseförvaltningen och är en stödfunktion med fokus på kommunens hållbara samhällsutveckling utifrån vision, övergripande mål och inriktningar. Avdelningen hanterar bland annat frågor inom översiktsplanering, strategisk markförsörjning, miljö och klimat, landsbygd, näringsliv, sysselsättning, mänskliga rättigheter och folkhälsa. Inom avdelningen arbetar 10 skickliga utvecklingsledare. Nu söker vi efter en ny medlem i vårt team som ska utveckla kommunens demokratiska processer med ett långsiktigt perspektiv och helhetssyn på demokrati och samhällsutveckling.

Arbetsuppgifter

2018 har Regeringen utsett Gislaveds kommun till ett finskt förvaltningsområde. Dessutom ska en ny fullmäktigeberedning tillsättas som ska arbeta med att öka kommuninvånarnas delaktighet i den demokratiska processen genom bland annat medborgardialog. Vi söker nu dig som vill vara en nyckelperson i arbetet att skapa hållbara demokratiska processer. Som utvecklingsledare arbetar du på en övergripande nivå med att leda, samordna och följa upp kommunens verksamheter, med utgångspunkt i en hållbar utveckling. I uppdraget är du kommunens ansvariga tjänsteperson för fullmäktigeberedningen som är ett nytt politiskt beredningsorgan till kommunfullmäktige. Du kommer att driva processer och projekt av kommunövergripande karaktär med helhetssyn på demokrati och samhällsutveckling samt skapa förutsättningar för att Gislaveds kommun ska fullfölja sina åtaganden som kommer i och med att kommunen blivit förvaltningsområde. Ditt arbetsområde kommer främst handla om demokrati och samhällsutveckling men du förväntas också vara ett stöd för organisationen i andra strategiska utvecklingsfrågor.

Omvärldsspaning och nätverkande ingår som viktiga delar i tjänsten och du kommer att vara kommunens representant i vissa regionala och nationella nätverk. Utvecklingsledarna på avdelningen tar fram beslutsunderlag till och föredrar ärenden för kommunstyrelsen och dess utskott, samt i förekommande fall andra nämnder inom arbets- och ansvarsområdet. Du arbetar också nära med och på uppdrag av kommundirektörens ledningsgrupp.

I rollen som utvecklingsledare arbetar du självständigt med ett strategiskt förhållningssätt i ett team med flera olika kompetenser. Ditt arbete sker i ett helhetsperspektiv varför samverkan och kontakter med förvaltningar, bolag, företrädare för näringsliv, samt andra organisationer är av stor betydelse.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med frågor som rör demokrati och samhällsutveckling på strategisk och övergripande nivå i en större organisation. För att lyckas i rollen som utvecklingsledare hos oss har du akademisk utbildning inom samhällsvetenskap, sociologi, statsvetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du har ett brett samhällskunnande och samhällsengagemang samt erfarenhet av likande uppdrag. Kompetens inom mänskliga rättigheter, minoritetsfrågor, översiktsplanering och medborgardialog är meriterande, likaså om du talar finska.  

Arbetet ställer krav på god initiativförmåga och god förmåga att planera, driva och fullfölja processer med många inblandade aktörer. Som person är du lyhörd och konsultativ samtidigt som du är engagerad, drivande och resultatinriktad. Vi värdesätter kreativitet och nytänkande. Du bör vara kommunikativ och trivas med att tala inför folk samt ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet är meriterande.

 Anställningsform 永久职位
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%, provanställning kan komma att tillämpas
Ort Gislaved
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2018/252
Kontakt
  • Amra Salihovic, avdelningschef Hållbar Utveckling, 0371-811 54
Facklig företrädare
  • Facklig företrädare nås via kontaktcenter, 0371-810 00
Publicerat 2018-04-18
Sista ansökningsdag 2018-05-13

返回职位空缺页面